Double-click here to add your own text.

International Society for Education Through Art

STYRELSEN

Annika Hellman


Adjungerad ordförande


Fil. Doktor i Barn- och ungdomsvetenskap. Verksam som lektor i bild vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Bakgrund som bild och medielärare.Hans Örtegren


Docent i pedagogiskt arbete och verksam som lektor i bild vid Umeå universitet.

Bakgrund som bildlärare och konstvetare.Tarja Karlsson Häikiö


Sekreterare


Professor i visuell och materiell kultur. Tidigare bildpedagog i förskola och skola. Lärarutbildare och forskare på bildlärarutbildningen vid HDK i Göteborg.

Karin Isaksson


Arkivarie på Svenskt barnbildarkiv, Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna kommun.
Maria Görts


Kassör


Akademichef, Akademin Humaniora och Medier

Högskolan Dalarna
Ewa Berg


Universitetslektor i bildpedagogik

Malmö Universitet


Bildkonstnär.

Anneli Martin


Universitetslektor bild, media.

Bildkonstnär


Arbetar inom Internationalisering 

Högskolan Väst


Webbansvarig från hösten 2019


Cecilia Andersson

Webmaster: Anneli Martin, anneli.martin@hv.se