STYRELSEN

Annika Hellman


Tillförordnad ordförande


Fil. Doktor i Barn- och ungdomsvetenskap. Verksam som lektor i bild vid Malmö univesitet.

Bakgrund som bild och medielärare.


annika.hellman@mau.seIngrid Forsler


Fil. Doktor i medie-och kommunikationavetenskap. Verksam vid Södertörns högskola, institutionen för kultur och lärande.

Bakgrund; bild och medielärare gymnasiet. 


ingrid.forsler@sh.se


Ewa Berg


Universitetslektor i bildpedagogik

Malmö Universitet


Bildkonstnär.


ewa.berg@mau.se

Tarja Karlsson Häikiö


Sekreterare


Professor i visuell och materiell kultur. Tidigare bildpedagog i förskola och skola. Lärarutbildare och forskare på bildlärarutbildningen vid HDK i Göteborg.

tarja.haikio@hdk.gu.se

Hanna Ahrenby


Fil. Doktor i pedagogiskt arbete, bild.

Umeå universitet


Bakgrund: Bildlärare

hanna.ahrenby@umu.se
Anneli Martin


Universitetslektor bild, media.

Arbetar inom Internationalisering 

Högskolan Väst.


Bildkonstnär, leg. bildlärare. 

Webbansvarig InSEA Sverige från hösten 2019.


annelikonstdesign@gmail.com

anneli.martin@hv.se

Maria Görts


Kassör


Akademichef,

Akademin Humaniora och Medier

Högskolan Dalarnamgo@du.seCecilia Andersson


Fil. Doktor i didaktik.

Verksam som lektor i bildpedagogik med inriktning utbildningsvetenskap IBIS (Institutionen för bild- och slöjdpedagogik), Konstfack.

Bakgrund som bildlärare.

 

Cecilia.Andersson@konstfack.se

Pernilla Bergman Fridén

 

Legitimerad bildlärare, grund-, gymnasie-, sär- och vuxenskola


Viaskolan, Nynäshamns kommun


Bakgrund: museiverksamhet, aktivitetsprojekt för unga tjejer, Gymnasielärare, SFI-lärare.


milla.friden@gmail.com