click the above link to see:


InSEA ART Education,

Visual Journal  June 2020 

   IMAG#9. 

________________________________________________

- Listan nedan ger en överblick av både nyare och äldre forskning, liksom ett urval andra

relevanta lästips och länkar.  Den är tänkt att uppdateras med viss regelbundenhet.

Meddela gärna förslag på tillägg till webb-ansvarige fvb.___________________________