LÄNKAR


  InSEA ART Education VISUAL Journal IMAG är en visuell plattform

  med avsikt att utveckla samarbeten och förståelse för bild och konst.

  Men även avsett att främja kreativitet i och genom konst, samt möjliggöra utbyte

  av erfarenheter och utövande av konst i alla pedagogiska sammanhang.

   

  Klicka på länken för att se och ta del av en mångfald texter, rapporter,

  studier kring bild, konst samt lärande på olika nivåer och former

   
   click the link above to see IMAG#9


   InSEA ART Education,

   Visual Journal JUNE 2020 IMAG#9.

                                        

   IMAG is an international, online, open access, peer-reviewed e-publication and

   aims to disseminate art education theory and practice principally using visual

   methods and media.
     _