Vad är InSEA Café?

 

InSEA Café vänder sig till alla som arbetar med bildpedagogik

och bildundervisning - lärare, lärarutbildare, forskare,

museipedagoger. Vi bjuder in både medlemmar och andra

intresserade till en mötesplats för erfarenhetsutbyte och 

diskussion kring frågor som rör oss. 


INSEA-CAFÉ 2023

 

Via zoom, 9 mars, kl 19-20.30.


Tema:


"AI och visuell kultur" -

en workshop som hålls av

Ingrid Forsler online.


Välkomna!


För deltagande och länk

till mötet maila senast

dagen innan till:

ingrid.forsler@sh.se


(Om du har en idé till ett aktuellt tema för InSEA Café, meddela

gärna Ingrid eller styrelsen)

________________________________________________________


TIDIGARE InSEA - CAFÈ VAR:


Online tisdag 1 november 2022

19-20.30


Tema:

"Ett hållbart bildämne"