Vad är InSEA Café?

 

InSEA Café vänder sig till alla som arbetar med bildpedagogik

och bildundervisning - lärare, lärarutbildare, forskare,

museipedagoger. Vi bjuder in både medlemmar och andra

intresserade till en mötesplats för erfarenhetsutbyte och 

diskussion kring frågor som rör oss. 

 

Vi kommer bl a att lyfta frågor rörande vilka kompetenser

en bildlärare behöver idag, vilka förutsättningar har

lärarutbildningarna i bild för att erbjuda en utbildning som

motsvarar lärarnas behov? Vilken roll kan konsthallar

och muséer ha tex... 

 

OBS: Vill du/ni delta bör du  anmäla deltagande till

ingrid.forsler@sh.se

senast dagen innan ett Cafétillfälle. 


Nästa digitala InSEA Café nr 3

sker 28 april, 19.30,


Denna gång gästas cafét av:

Bildlärarnas riksförbund 

som också är värdar för café nr 3. 


Som vanligt för deltagande och länk

till mötet maila 

ingrid.forsler@sh.se

senast dagen innan.


Välkomna!