International Society for Education Through Art

InSEA SVERIGE

InSEA-föreningen i Sverige är en ideell förening som består av både individuella och institutionella medlemmar och arbetar med ett kontaktnät av bild-, konst- och museipedagoger i Sverige i relation till internationella InSEA:s nätverk.


Internationella InSEA bildades 1954 som en del i fredsarbetet efter andra världskriget och står under beskydd av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. En av initiativtagarna var Sir Herbert Read. InSEA är ett forum för kunskap och debatt inom bild-, konst- och museipedagogik som stimulerar till forskning och utvecklings-arbete, samt utgör ett kontaktnät för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar i olika länder.


InSEA har ca 2000 medlemmar i omkring 75 länder. Organisationen leds av ett världsråd med 22 medlemmar som representerar de sex regionerna Afrika med Mellanöstern, Asien, Sydostasien med Stillahavsområdet, Latinamerika, Nordamerika och Europa. InSEA arrangerar världskongresser vart tredje år. Däremellan organiserar de olika regionerna egna kongresser. Svenska bild- och museipedagoger har aktivt deltagit i det internationella arbetet under många år.


InSEA-föreningen I Sverige anordnar varje år medlemsmöte i samband med årsmötet. Den svenska föreningen har bland annat varit med och arrangerat en  av de europeiska konferenserna, InSEA on SEA, i samarbete med finska och estniska InSEA. Konferensen genomfördes i augusti 2003 och samlade ca 300 deltagare från hela världen vilket gav många nya kontakter inte minst från Ryssland, Ukraina och Baltikum.BLI MEDLEM

Som medlem får du inbjudningar till olika medlemsmöten som anordnas av den svenska föreningen. Du får också tillgång till ett kontaktnät med bild, konst och museipedagoger över hela världen, inbjudningar till InSEA:s olika kongresser, InSEA:s medlemstidning och ett medlemskort, som på många museer ger fritt inträde.


Medlemskap kan sökas av en enskild person eller en institution. För att bli medlem i den svenska föreningen krävs ett medlemskap i den internationella föreningen. Medlemsskapet i den internationella föreningen registrerar du här.


När ditt medlemskap i internationella föreningen gått igenom kontaktar du vår kassör Maria Görts mgo@du.se


Välkommen!1 års medlemskap i den svenska föreningen:


-för individuella medlemmar är 50:-


-för en institution är 100:-Sätt in betalningen på plusgirokonto: 482 90 96-9


Organisationsnummer:883800-9937


Webmaster: Anneli Martin, anneli.martin@hv.se