BILDER

Dokumentation från våra medlemsmöten, årsmöten och kongresser

i bild och text nedan:

________________________________________________________

Medlemsmöte i Stockholm på Konstfack den 4 febr. 2023


föreläsning av Eva Lena Forslind, KTH, som presenterade

en studie om "Visuell feedback i bildämnet"
                              Workshop med Siri Homlong

_________________________________________________________________________

Bilder från medlemsmöte i Falun 16 september 2022

En spännande workshop i GELTRYCK

på Högskolan Dalarna avslutade mötet!