InSEA SVERIGE


InSEA-föreningen i Sverige är en ideell förening som består av både individuella och institutionella medlemmar och arbetar med ett kontaktnät av bild-, konst- och museipedagoger i Sverige i relation till internationella InSEA:s nätverk.


Internationella InSEA bildades 1954 som en del i fredsarbetet efter andra världskriget och står under beskydd av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. En av initiativtagarna var Sir Herbert Read. InSEA är ett forum för kunskap och debatt inom bild-, konst- och museipedagogik som stimulerar till forskning och utvecklings-arbete, samt utgör ett kontaktnät för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar i olika länder.


InSEA har ca 2000 medlemmar i omkring 75 länder. Organisationen leds av ett världsråd med 22 medlemmar som representerar de sex regionerna Afrika med Mellanöstern, Asien, Sydostasien med Stillahavsområdet, Latinamerika, Nordamerika och Europa. InSEA arrangerar världskongresser vart tredje år. Däremellan organiserar de olika regionerna egna kongresser. Svenska bild- och museipedagoger har aktivt deltagit i det internationella arbetet under många år.

InSEA-föreningen I Sverige anordnar varje år medlemsmöte i samband med årsmötet. Den svenska föreningen har bland annat varit med och arrangerat en  av de europeiska konferenserna, InSEA on SEA, i samarbete med finska och estniska InSEA. Konferensen genomfördes i augusti 2003 och samlade ca 300 deltagare från hela världen vilket gav många nya kontakter inte minst från Ryssland, Ukraina, Baltikum, Australien, Sydkorea, Kanada.


BLI MEDLEM

Som medlem får du inbjudningar till olika medlemsmöten som anordnas av den svenska föreningen. Du får också tillgång till ett kontaktnät med bild, konst och museipedagoger över hela världen, inbjudningar till InSEA:s olika kongresser, InSEA:s medlemstidning och ett medlemskort, som på många museer ger fritt inträde.


Medlemskap kan sökas av en enskild person eller en institution. För att bli medlem i den svenska föreningen krävs ett medlemskap i den internationella föreningen. Medlemsskapet i den internationella föreningen registrerar du här.


När ditt medlemskap i internationella föreningen gått igenom kontaktar du

vår kassör Maria Görts mgo@du.se


1 års medlemskap i den svenska föreningen: för individuella medlemmar är 50:- , för en institution är 100:-.

Sätt in betalningen på plusgirokonto: 482 90 96-9


Organisationsnummer:883800-9937


Välkommen!


English:


InSEA- Sweden is a nonprofit association with both individual and institutional members.

The members of The InSEA Sweden work within a contact network consisting of representatives for art education, fine art, and museum educators in Sweden. The network operates also in relation to international InSEA networks. Membership meetings and events are organized throughout every year, one always connected to the annual meeting.

 

Short historical background

The International InSEA was established in 1954 as part of the post-World War II peace process, and is under the auspices of UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Swedish InSEA association participated and arranged one of the European conferences, InSEA on SEA, in collaboration with the Finnish and Estonian InSEA. It was held held in August 2003 and gathered about 300 participants from all over the world. This conference, as well as several others in the past years, have given us several new contacts, such as Russia, Ukraine, the Baltics, Australia, South Korea, and Canada.


Get access to a network within fine art as a member:

You will receive invitations to various membership meetings organized by our Swedish association, and access to a network of contacts within art education, fine art, and to museum educators all over the world. You also get invitations to InSEA's various congresses, and conferences, InSEA's membership magazine and a membership card, which in many museums give you free admission.


Become a member:

Membership can be applied for by an individual, or an institution. To become a member of The Swedish InSEA association, a membership in the

international association is required. You register your membership in the international association here.

For further information and information on the payment fee to our Swedish association,

you may E-mail our accounting contact;  


Maria Görtsmgo@du.seWeb master: Anneli Martin, annelikonstdesign@gmail.com