International Society for Education Through Art

STYRELSEN

Yvonne Grip


Ordförande


Verksam som bildlärare 


Annika Hellman


Fil. Doktor i Barn- och ungdomsvetenskap. Verksam som lektor i bild vid Mittuniversitetet i Sundsvall, med bakgrund som bild och medielärare.

Ewa Berg


Adjunkt i bild och visuellt lärande på institutionen Kultur, Språk och Medier på Malmö Universitet samt konstnär.

Kalle Blomberg


Vice ordförande

Hans Örtegren


Docent i pedagogiskt arbete och verksam som lektor i bild vid Umeå universitet, samt gästlärare vid HDK i Göteborg. Bakgrund som bildlärare och konstvetare.Kerstin Ahlberg

Tarja Karlsson Häikiö


Sekreterare


Professor i visuell och materiell kultur. Tidigare bildpedagog i förskola och skola. Lärarutbildare och forskare på bildlärarutbildningen vid HDK i Göteborg.

Margaretha Häggström


Doktorand i pedagogik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Bilddidaktiker och tidigare bildlärare.

Cecilia Andersson

Maria Görts


KassörKarin Isaksson


Arkivarie på Svenskt barnbildarkiv, Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna kommun.
Camilla  J Bäcklund


Lärare och konstnär. Adjunkt i slöjd och bild vid HDK, Göteborgs Universitet.


Webbansvarig


Webmaster: Anneli Martin, anneli.martin@hv.se